NANO BIO: ĐẶC TRỊ, phòng chống bệnh do nấm, vi khuẩn gây bệnh cho cây Măng cụt, chai 250, 500, 1.000, 5.000ml

Mã sản phẩm: KMC-02
Giá bán: 59,000₫ 65,000₫

Số lượng

- +

NANO BIO: ĐẶC TRỊ & phòng chống bệnh do nấm, vi khuẩn gây bệnh cho cây Măng cụt: thán thư (do nấm Colletotrichum gloeosporioides), thối trái (do nấm Phytophthora palmivora), cháy lá (do nấm Rhizoctonia solani Kuhn), vàng lá (do nấm Fusarium sp., Phytophthora sp. hay Pythium sp.), nứt thân xì mủ (do nấm Phytophthora sp.), đốm rong (do tảo Cephaleuros), đốm mắt cua (do nấm Phomopsis), nấm hồng (do nấm Erythricium salmonicolor). Bổ sung khoáng chất đa - vi lượng giúp cây phục hồi nhanh. Sản phẩm an toàn, không độc hại với người sử dụng, thân thiện môi trường, không ảnh hưởng tới chất lượng nông sản.